Jak zostać beneficjentem?

Kto może zostać beneficjentem Fundacji Poland Business Run?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością narządu ruchu?

Potrzebujesz pomocy w zakresie:

  • zakupu protezy,
  • rehabilitacji,
  • zakupu sprzętu ortopedycznego,
  • pomocy psychologicznej,
  • specjalistycznych konsultacji medycznych?

Aby uzyskać od nas pomoc musisz posiadać orzeczenie o niepełnosprawności!

Jak zwrócić się do nas o pomoc?

1) Wypełnij wniosek pomocowy.

2) Wyślij go na adres naszej Fundacji wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności oraz kopią dokumentacji medycznej.

Fundacja Poland Business Run

ul. Siemiradzkiego 17/2

31-137 Kraków

3) Poczekaj na kontakt z naszej strony.

Zasady współpracy

1) Pierwszym krokiem jest podpisanie porozumienia, w którym określimy kwotę oraz rodzaj wsparcia i obowiązki beneficjenta.

2) Wsparcie udzielane jest na zasadzie opłacenia świadczeń na rzecz beneficjanta na podstawie faktury VAT, nie jest ono darowizną dla beneficjenta.

3) Beneficjent zobowiązuje się do współpracy z Fundacją w zakresie promocji: zgoda na wykorzystanie wizerunku w mediach, udostępnienie zdjęć na stronę www, uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Fundację: bieg, konferencje prasowe, dzień beneficjenta.


Pobierz

Pliki do pobrania

Inicjatorzy

Partnerzy strategiczni

Partner logistyczny

Partnerzy